Dataskydd

Dataskyddsförordning, GDPR
Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är en viktig fråga för oss. Denna webbplats lagrar och behandlar därför uppgifter endast i enlighet med den österrikiska och europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Du som användare samtycker aktivt, med hjälp av urvalsfältet, till databehandling enligt denna förklaring.

Denna dataskyddsförklaring avser endast denna webbplats. Om du leds vidare via länkar på våra sidor till andra sidor, måste du omedelbart ta del av informationen på den länkade sidan om hur dina uppgifter hanteras. Vi behandlar dina personuppgifter (t.ex. tilltal, namn, adress, e-postadress, telefonnummer etc.) endast i enlighet med bestämmelserna i den österrikiska dataskyddslagstiftningen. Följande föreskrifter informerar dig om slaget, omfattningen och syftet med insamling, behandling och användning av personuppgifter.
OBS: dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post eller via okrypterade webbplatser) kan ha luckor i säkerheten. Det är inte möjligt att garantera ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst genom tredje part.
Vid anlitande via vår webbplats kontrolleras dina uppgifter manuellt eller automatiskt med hjälp av befintliga data avseende på giltighet och aktualitet, och stäms ev. av för korrigering av de uppgifter som finns lagrade hos oss. Det kan därför inträffa att våra medarbetare kontaktar dig. Detta sker via e-post eller per telefon. De uppgifter som du har angivit används endast för bearbetning av beställningen, för handläggning av registreringen eller för intern marknadsföring. Uppgifterna vidarebefordras inte till tredje part. Uppgifterna raderas så snart avtalet har fullgjorts och det inte längre finns någon lagstadgad skyldighet att lagra uppgifterna.

Länkar
Vi gör en mycket noggrann redaktionell granskning av länkar som lämnar vår webbplats. Vi tar dock inte på oss något ansvar för innehåll på webbplatser till vilka länkning sker från denna webbplats eller annat webbinnehåll.

Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar till oss via ett kontaktformulär lagras dina uppgifter från formuläret hos oss, inklusive de kontaktuppgifter som du anger i formuläret, för behandling av ärendet och för uppföljning. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Registeruppgifter
Utan ditt uttryckliga samtycke eller utan någon rättslig grund kommer dina personuppgifter inte att överföras till tredje part som står utanför avtalshandläggningen. Efter fullständig avtalshandläggning spärras dina uppgifter för fortsatt användning. När de skatte- och handelsrättsliga bestämmelserna har löpt ut raderas dessa uppgifter, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till en fortsatt användning av dem.
Personuppgifter som är nödvändiga för att motivera, utforma eller ändra avtalet (registeruppgifter) får användas endast för att fullgöra avtalet. Till exempel måste ditt namn och adress vidarebefordras till varuleverantören för att varorna skall kunna levereras.

Kreditkontroll
Om vi gör ett förhandsåtagande, t.ex. när det gäller betalning, kan vi komma att begära en kreditupplysning på dig.
Därför kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter (t.ex. namn och adress) till detta företag. På basis av matematiskt-statistiska metoder görs en kontroll av hur stor risken för betalningsinställelse är. Vi kopplar resultatet av kreditbedömningen till tecknandet av köpeavtalet.

Webbanalys med Google Analytics
Denna webbplats använder sig av funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder sådana målinriktade cookies.
Mer information om hur Google Analytics hanterar användaruppgifter finns i Googles dataskyddspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Du kan förhindra registrering av de data som genereras av cookies och som avser din användning av webbplatsen till Google samt behandling av dessa data genom Google genom att ladda ned och installera den webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Information om cookies
Man skiljer mellan tre kategorier av cookies:

  • Absolut nödvändiga cookies för säkerställande av grundläggande funktioner på webbplatsen
  • Funktions-cookies för säkerställande av webbplatsens prestanda
  • Målinriktade cookies för förbättring av användarupplevelsen.

Internetsidorna använder delvis s.k. cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies syftar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som läggs in i din dator och som din läsare lagrar.
De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessions-cookies. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies lagras i din enhet tills att du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss.
Du kan ställa in din webbläsare så att du aviseras om placeringen av cookies, och tillåter cookies endast i det enskilda fallet, eller så att du kan utesluta placering av cookies i vissa fall eller i allmänhet, samt automatisk radering av cookies när du stänger läsaren. Om cookies deaktiveras kan funktionen på denna webbplats begränsas.

Funktionsbegränsningar utan cookies
Om du generellt inte tillåter användning av cookies kommer vissa funktioner och sidor inte att fungera som väntat. Framför allt kommer inloggningen inte att fungera.


Serverloggfiler
Webbplatsoperatören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler som din läsare automatiskt skickar till oss. Detta är:

  • Läsartyp och -version
  • Använt operativsystem
  • Referrer URL
  • Värddatornamn på anropande dator
  • Klockslag för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter kan inte allokeras till bestämda personer. Någon sammanställning av dessa uppgifter med andra datakällor äger inte rum. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand, om vi får kännedom om konkreta bevis för olaglig användning.

SSL-kryptering
Denna webbplats använder en SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av sekretessbelagt innehåll, t.ex. frågor som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad förbindelse på att läsarens adressrad växlar från "http://" till "https://" och på låssymbolen på läsarraden.
När SSL-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av någon tredje part.

Upplysning
Enligt GDPR, EU:s dataskyddsförordning, har du rätt till kostnadsfri upplysning om dina lagrade uppgifter samt ev. rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Du kan ställa ev. frågor till den e-postadress som anges i Impressum.

Nyhetsbrev

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi få din e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är innehavare av den angivna e-postadressen och är införstådd med att ta emot nyhetsbrevet. Inga andra uppgifter kommer att samlas in. Dessa uppgifter används endast till utskick av begärd information och vi vidarebefordrar dem inte till tredje part.
Du kan när som helst återkalla det lämnade samtycket till lagring av uppgifter, av e-postadress och dess användning för utskick av nyhetsbrevet, t.ex. via ”avbeställningslänken” i nyhetsbrevet.
Ett återkallande påverkar inte rättmätigheten hos den behandling som har skett fram till dess.